Τι συμβαίνει με τις μαζικές απολύσεις;

Tim Gurner

Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε ολοένα και περισσότερες διεθνείς εταιρίες κολοσσούς, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα, να προχωρούν σε μαζικές απολύσεις. Οι δικαιολογίες που επικαλούνται σπάνια έχουν σχέση με οικονομικούς λόγους, εφόσον ούτως ή άλλως οι περισσότερες από αυτές σημειώνουν σημαντικά κέρδη. Τι πραγματικά συμβαίνει;